INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA FOLIOWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ – inaczej niż na formularzu zamówień

 • W przypadku braku „formularza zamówień” prosimy o składanie zamówienia według zamieszczonego poniżej schematu:

  KOLOR, WZÓR wysokość x szerokość / ilość sztuk, drzwi lub witryna
  OLCHA C, MYDŁO
  713 x 396 / 3
  713 x 396 / 2 witryny
  140 x 296 / 5

 • W przypadku nie podania innych jednostek wszystkie wymiary traktujemy jako podane w milimetrach.
 • W przypadku braku określenia wysokości i szerokości elementu, zawsze przyjmujemy pierwszy podany wymiar jako wysokość, a drugi jako szerokość. Informacje o ułożeniu słojów podane są poniżej.
 • Dokonanie zmian w zamówieniu jest możliwe jedynie w przypadku nie rozpoczęcia produkcji. W przypadku, gdy zamówienie jest już produkowane, Klient chcąc wprowadzić zmiany zobowiązany jest do pokrycia już poniesionych przez nas kosztów.
 • W przypadku bardzo małych zamówień (poniżej 1m2) w rzadko wykonywanych kolorach dopuszczalne jest przedłużenie terminu wykonania.
 • W przypadku foliowania elementów dostarczonych i elementów o kształtach odbiegających od prostokąta – terminy ustalane są indywidualnie.
 • Termin wykonania doróbek do wcześniejszych zamówień może być skrócony tylko po uzgodnieniu.
 • W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od nas (awaria, brak prądu, inne przypadki losowe) czas oczekiwania na wykonania zamówienia może się wydłużyć, przy czym dołożymy wszelkich starań, aby opóźnienia były jak najmniejsze.
 • Prosimy o telefoniczne upewnianie się o wykonaniu zamówienia bezpośrednio przed odbiorem.
 • Na życzenie Klienta towar wysyłamy firmą kurierską na koszt odbiorcy. W przypadku braku przyznanego kredytu wymagamy przedpłaty lub wysyłamy towar za pobraniem. uwaga: firmy kurierskie pobierają wysokie opłaty za przewóz długich elementów

DOSTĘPNOŚĆ FOLII

Staramy się unikać wycofywania raz wprowadzonych kolorów. Jakkolwiek pomimo, że używamy jedynie folii od renomowanych i sprawdzonych dostawców, może się zdarzyć, że folia zostanie wycofana przez producenta bez uprzedzenia.

O planowanym wycofaniu danej folii informujemy Klientów na formularzach zamówień, na stronie internetowej oraz poprzez przedstawicieli handlowych.

NIESTANDARDOWE WYMIARY i WZORY

 • Maksymalna długość możliwa do wykonania to 2500 mm (zależne od rozmiaru prasy)
 • Maksymalna szerokość możliwa do wykonania: 1230 mm (folie w połysku) 1240 mm (folie niepołyskowe) (zależne od rozmiaru prasy). (Należy jednak pamiętać, że w przypadku elementów o dużych rozmiarach istnieje ryzyko „fałdzenia” folii – jeżeli taka sytuacja powtarza się element jest wykonywany na ryzyko Klienta.)
 • Elementy o wymiarach maksymalnych: wysokość 2500 mm i szerokość 1230 mm wykonujemy bez gwarancji producenta na odkształcenia (naprężenia w materiale powodują jego wygięcie, zachodzi konieczność zastosowania większej ilości zawiasów lub napinaczy).
 • Wykonujemy niestandardowe wzory frontów i inne produkty na specjalne zamówienia.
 • Na życzenie wykonujemy elementy krzywoliniowe o zróżnicowanych kształtach.

UŁOŻENIE SŁOJÓW

O ile Klient nie zaznaczy inaczej, ułożenie słojów na elementach standardowych i niestandardowych robimy wzdłuż wysokości (wzdłuż pierwszego wymiaru).

FOLIOWANIE

Na życzenie Klienta wykonujemy foliowanie dostarczonych elementów.

 • Największa grubość elementu do foliowania wynosi 38 mm.
 • Łączna grubość podkładki i elementu do foliowania nie może przekroczyć 50mm.

FOLIOWANE ELEMENTY z MDF – opis produktu:

Produkowane przez nas fronty meblowe wykonywane są z płyty MDF pokrytej termoplastyczną folią PVC jednobarwną lub z nadrukiem, najczęściej imitującym rysunek drewna.

Zalety produktu:

 • atrakcyjny wygląd
 • łatwość utrzymania w czystości
 • dużą odporność na uszkodzenia i zabrudzenia
 • stosunkowo niska cena
 • powtarzalność wzoru i koloru
 • dostępność w różnych wzorach, kolorach, wykończeniach powierzchni, wymiarach (także niestandardowych)
 • szybkość realizacji zamówień i wiele innych.

Wady produktu:

Najpoważniejszą jest stosunkowo niska odporność na wysokie temperatury, jakkolwiek przy zachowaniu pewnych reguł, nie wpływa ona na wartości użytkowe i trwałość wyrobów. Najsłabszym punktem, jeśli chodzi o termiczną odporność frontów, jest klej. Wynika to z procesu technologicznego, w którym musi być użyty klej termoutwardzalny. Producenci klejów bardzo ostrożnie określają odporność termiczną ich wyrobów, zależy ona bowiem od wielu trudnych do ścisłego sprecyzowania czynników – nie tylko właściwości kleju, ale także indywidualnych parametrów procesu technologicznego, rodzaju folii, a nawet warunków transportu i użytkowania zafoliowanych elementów. Powszechnie przyjętym w branży standardem jest odporność na temperaturę 80 stopni C w czasie do 45 minut. My także gwarantujemy taką odporność na działanie temperatury. W wyniku poddania elementów działaniu wyższych temperatur może nastąpić delaminacja folii, szczególnie na krawędziach. W przypadku długotrwałego działania podwyższonych temperatur, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności, delaminacja może nastąpić w niższych temperaturach.

Staramy się uzyskać jak najwyższą odporność na temperaturę:

 • używamy najlepszych dostępnych na rynku klejów;
 • używamy najwyższej jakości płyty MDF o specjalnie utwardzonej powierzchni zapewniającej optymalną przyczepność folii;
 • używamy prasy renomowanej niemieckiej firmy Burkle, o wysokiej powtarzalności cyklu, dającej równomierny rozkład temperatury, wysokie ciśnienie i próżnię;
 • w procesie produkcji zachowujemy optymalne warunki, między innymi:
  1. stosujemy wydłużony czas prasowania (w celu osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości spoiny, a nie zwiększenia wydajności kosztem jakości);
  2. zawsze stosujemy utwardzacz odmierzany we właściwej proporcji i mechanicznie mieszany z klejem;
  3. na krawędzie i miejsca frezowane klej nakładamy dwukrotnie;
  4. każdą partię kleju zużywamy w ciągu około 4 godzin (przy zaleceniu producenta około 6 godzin);

Spoina klejowa osiąga maksymalną wytrzymałość dopiero po kilku dniach, dlatego ważnym czynnikiem wpływającym na wytrzymałość termiczną jest sezonowanie elementów w temperaturze pokojowej przez czas około jednego tygodnia. Elementy są pokrywane folią najczęściej w dniu poprzedzającym 7-dniowy termin wykonania związku, z czym, produkty odebrane lub dostarczone w dniu terminu wykonania nie są sezonowane. Poddanie zafoliowanych elementów wysokim (powyżej 45 stopni C) lub niskim (poniżej 5 stopni C) temperaturom w okresie sezonowania (np. w czasie transportu) drastycznie zmniejsza ich późniejszą odporność termiczną i przyczepność folii, a nawet może spowodować odklejenie się folii z całych powierzchni po kilku latach użytkowania. Powodem delaminacji folii po długim czasie użytkowania może być także naturalna tendencja tłuszczów i wosków zawartych w płycie mdf do przemieszczania się do powierzchni płyty.Tworząca się tłusta powłoka powoduje spadek przyczepności warstwy kleju. Proces ten następuje szybciej w podwyższonych temperaturach. Jakkolwiek odporność płyty MDF na wilgoć jest większa od odporności standardowej płyty wiórowej MDF nie jest materiałem wodoodpornym. Poddanie zafoliowanych elementów działaniu wody, a nawet wilgoci wyższej od normalnej wilgotności powietrza, może spowodować rozpęcznienie krawędzi płyty i co za tym idzie odklejenie się folii. Wszelkie odsłonięte fragmenty płyty MDF powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów:

 • długość: +/- 1 mm dla elementów o długości do 1200 mm
 • długość: +/- 2 mm dla elementów o długości powyżej 1200 mm
 • szerokość: +/- 1 mm
 • grubość: +/- 0,3 mm
 • kąt: +/- 0,5 stopnia

Z powodu niejednakowych powierzchni, przedniej (folia) i tylnej (cienka warstwa melaminy), foliowane elementy są podatne na wygięcia. Pewne folie powodują znaczniejsze wygięcie, ale przyczyny stopnia wygięcia są bliżej nieznane, a tym samym trudne do kontrolowania. Prawdopodobnie na stopień wygięcia wpływa wilgotność płyty i otoczenia, temperatura płyty i otoczenia, ilość kleju (jest nakładany ręcznie), a przede wszystkim wewnętrzne napięcia surowej płyty. Producent płyt umieszcza na każdej fakturze uwagę: „Przy asymetrycznej budowie nie gwarantujemy stabilności wymiarowej”. Dla foliowanych frontów dopuszczalne jest 2-milimetrowe wygięcie przy wysokości elementu do 800 mm. Większe przy elementach wyższych. Nie gwarantujemy stabilności witryn i dłuższych elementów bez zastosowania elementów napinających dostępnych w firmach z akcesoriami meblowymi. Pomocne jest również użycie większej ilości zawiasów i użycie zatrzasków magnetycznych.

Dopuszczalne wady powierzchni foliowanych.

Ze względu na specyfikę procesu technologicznego dopuszczalne jest wystąpienie na powierzchni 1 m2 produktu (w ilości 3 szt. nieprzekraczających 2 mm średnicy) wgnieceń, wysklepień, przebarwień, mikropęknięć.

Dopuszczalne ubytki białej melaminy na tylnych powierzchniach.

Z powodu kruchości cienkiej powłoki melaminy na płytach MDF, czasami, pomimo naszych starań, występują drobne wykruszenia. Są one naprawiane masą szpachlową o zbliżonych właściwościach do melaminy.

Dopuszczalne ubytki:

 • narożniki – maksymalnie 2 x 2 mm, 2 szt. na 1 element,
 • krawędzie – maksymalnie 3% obwodu elementu, szerokość do 1 mm.

W celu zachowania wysokiej jakości, trwałości i gwarancji na foliowane elementy, należy stosować się do poniższych zasad:

Zasady dotyczące transportu i przechowywania elementów foliowanych.

Towar powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu dostarczonym przez producenta. W przypadku konieczności rozpakowania produktu, przed kolejnym transportem powinien być on zabezpieczony w sposób identyczny, w jaki dokonał tego producent, wszystkie jego powierzchnie powinny być wytarte miękkim materiałem, w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mogących spowodować zarysowanie lub zmatowienie powierzchni produktu w trakcie jego dalszego transportu. W szczególności zalecamy unikanie bezpośredniego kontaktu folii z tekturą. Foliowane elementy powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze od 5 do 45 stopni C. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość silnego nagrzania samochodu w dni słoneczne. Foliowane elementy powinny być przewożone i przechowywane w pozycji poziomej na równej powierzchni. Nie należy dopuścić do wygięcia elementów np. składując je oparte o ścianę. Towar powinien być przewożony i składowany w suchym środowisku. Nie należy dopuścić do uszkodzenia tylnej powierzchni pokrytej melaminą, szczególnie krawędzi i narożników. Takie uszkodzenia są narażone na przenikanie wilgoci, pęcznienie płyty, a w konsekwencji odklejanie folii na krawędziach.

Zasady dotyczące montażu elementów foliowanych.

W czasie montażu, oprócz przestrzegania odpowiednich zasad dotyczących transportu i przechowywania, należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie elementów z powodu zbyt wysokiej temperatury i wilgotności.

Montaż elementów foliowanych w pobliżu grzejników, piekarników i innych źródeł ciepła:

Powszechnie przyjętym standardem producentów urządzeń kuchennych jest nie przekraczanie maksymalnej temperatury 70 stopni C i tylko takie urządzenia, przeznaczone do zabudowy, wyposażone w odpowiednią wentylację i izolację mogą być instalowane w pobliżu foliowanych elementów. Należy zwrócić uwagę, że niektóre niskiej jakości piekarniki rozgrzewają okoliczne elementy do znacznie wyższych temperatur.

Warunki prawidłowego montażu:

 • zachowania odpowiedniej odległości zależnej od temperatury źródła ciepła i stopnia wentylacji;
 • w razie potrzeby zastosowanie odpowiedniego ekranowania (osłony);
 • zapewnienia wystarczającego przepływu powietrza – wentylacji;
 • zabezpieczenia elementów przed przenikaniem wilgoci

W przypadku możliwości narażenia foliowanych elementów na krótkotrwały kontakt z wodą lub działanie podwyższonej wilgotności (wilgotne materiały budowlane, brak prawidłowego uszczelnienia szczelin montażowych, skropliny z okien, rozlana woda itp.) tylna i boczne krawędzie elementów muszą być szczelnie pokryte wodoodporną powłoką.

Zasady użytkowania i pielęgnacji foliowanych elementów.

 • Foliowane elementy są przystosowane do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza. Niedopuszczalne jest używanie ich na zewnątrz.
 • Foliowane elementy są przeznaczone do użytku pionowego. Używanie ich w położeniu poziomym (jako półki, blaty biurek i stolików itp.) jest możliwe, ale ewentualne uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji. W żadnym przypadku nie mogą być używane jako robocze blaty kuchenne.
 • Nie można dopuścić do kontaktu powierzchni foliowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.
 • Nie można dopuszczać do kontaktu z gorącymi przedmiotami i powietrzem, a w szczególności z gorącą parą (np. garnki czy czajniki z gotującą się wodą pod szafkami kuchennymi).
 • Zabrudzone powierzchnie należy zmywać ciepłą wodą z łagodnymi detergentami. Bezpośredni kontakt z płynem powinien być krótkotrwały, najlepiej używać namoczonej miękkiej ściereczki. Można używać środków do pielęgnacji powierzchni z PVC.
  1. Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie.
  2. Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nierozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących szczególności barwnych.
  3. Nie należy dopuszczać do zaschnięcia plam lub zabrudzeń powstałych w wyniku silnie barwiących substancji ( np. kawa, musztarda, curry lub czerwone wino), w przeciwnym razie nie będzie możliwe usunięcie plam bez śladów.

W celu uniknięcia reklamacji powyższe zasady należy bezwzględnie przestrzegać.

Pobierz formularz zamówienia

Strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich użycie.

Czytaj więcej Akceptuję